December concert bij Our Choice in Weurt
Op 8 december 2023 heeft het koor Our Choice in Weurt een December concert gegeven, waarbij wij als KoMore ook een blok mochten invullen.
Het was een ontzettend mooi en sfeervol concert en ook een top samenwerking met Our Choice!!
Kermis mis Nijmegen

Op 1 oktober 2023 hebben we opgetreden bij de Autoscooter op de kermis in Nijmegen tijdens der kermis mis.

Een bijzondere gewaarwording om tussen de kermis botsauto’s een mis te mogen doen.
En na afloop een heerlijk stuk nougat of een zuurstok, en een kopje koffie of thee bij de poffertjestent.

Om liefde die eeuwig duurt – Allerzielen/Allerheiligen

Gedachtenismoment

Ik mis je …
Aden houdt op,
warmte wordt kilte,
diepe kilte als de dood en lachen wordt stilte,
echo van vragen dat geen antwoord vindt.
Maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.

Jouw naam heeft klak en toon gezet
van hoe de jouwen verder gaan.
In gemis, maar ook in vertrouwen
dat leven Léven wordt
als er maar genoten wordt,
gevochten en geknokt,
geliefd en gelachen.
Zo wordt jouw naam een witte roos in ons hart,
bloeiend voor altijd,
geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend,
want jij bent er niet als wij jou roepen;
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen raken meer.
In stilte zul jij bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering,
levend, tegen alle weerwil in.
Nee, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust maar zacht.

Allerzielen en Allerheiligen zijn de voorkant en achterkant van hetzelfde verhaal, het verhaal van dood en leven.
Allerzielen is wat wij weten: de bekenden die van ons heen zijn gegaan, de lege plek leeg gelaten, het afscheid en het sterven.
Allerheiligen is wat we hópen: God die de mensen naar zich toetrekt die in zijn sporen zijn gegaan, de mens bij God, de hemel en het heil.
We vieren het in omgekeerde volgorde: eerst Allerzielen en dan Allerheiligen. Omdat wij mensen van vertrouwen zijn. Samen werken we aan Gods wereld, wij bouwen vanuit het heden aan onze aarde, hier en nu, met hoop voor later.

Allerzielen en Allerheiligen hebben allbei met ons leven te maken. Allerzielen zegt ons dat de tijd beperkt is. Het feest van Allerheiligen is het perspectief. Wij zijn kinderen van God: God heeft ons lief, nu en later.

Maar wie zijn dan heilig?
Zij die voorbeelden van menslievendheid waren. Zij hebben Gods liefde beleefd en doorgegeven, zoals Jezus ook ons meegeeft in de Bergrede:
Zalig de armen die op God hopen, hun bezit is het hemelse koninkrijk.
Zalig zij die verdriet hebben, God zal hen troosten.
Zalig zij die eenvoudig zijn, zij zullen het land bezitten.
Zalig zij die zuiver van hart zijn, zij zullen God zien.
Zalig zij die men uitscheldt, vervolgt, en belastert omdat u mijn volgelingen zijt: juich van blijdschap, want een grote beloning staat u te wachten in de hemel.
Van deze mensen kan gezegd worden dat zij niet meer leefden in God, maar God leefde in hén.
Een blad valt, maar het valt in Gods handpalm. Het ligt vol parels van de dauw van een nieuwe morgen, de morgen van het verheerlijkt zijn van liefde. De dood en de dageraad.

Jubileumconcert 40 jaar KoMore

Wat hebben wij genoten van ons door Corona uitgestelde jubileumconcerten op zaterdag 15 en zondag 16 oktober … 40 jaar KoMore!

KoMore heeft in die 40+ jaren ontzettend veel soorten muziek gezongen, van liturgisch tot hedendaagse pop en ook nog muziek in verschillende talen.

Tijdens ons concert hebben wij een diversiteit die ons als KoMore kenmerkt proberen neer te zetten, met vriendschap als rode draad in de muziek.

The way old friends do, Hinematov, I heard the voice, Bridge over troubled water, Have you ever seen the rain, Hoeveel ik van je hou, Duizend dagen, I believe, Another day in paradise, Anthem, Tibie Paiom, Soldiers of Peace, Only time, Geef mij je angst, Santo, Ave Maria, Old and wise, Je staat niet alleen, Kyoudai, Zonder jou.

Al onze lieve familie, vrienden, oud koorgenoten, kennissen, fans, geïnteresseerden … bedankt dat jullie samen met ons dit jubileum hebben willen vieren!

Heeft u het concert gemist? Noteer dan alvast zaterdag 10 december in uw agenda. Wij sluiten ons jubileum feestjaar af met een speciale jubileum slotviering op een voor ons bijzondere datum, de datum dat KoMore (toen JoKoBeu geheten) opgericht is door André Raaymakers.

Voorpagina ‘de Maas & Waler’

Wij staan op de voorpagina van “de Maas & Waler”: KLIK HIER

Ons concert is zaterdag 15 oktober om 19:30 en zondag 16 oktober om 14:00 uur.

GRATIS ENTREE!!

If I could turn back time

If I could turn back time If I could find a way

In de kasteeltuin van Kasteel Heeswijk zijn Professor Einstein, Galilea, Dijkgraaf en Newton neergestreken met hun KoMoreLAB. Zij hebben een selecte groep KoMoren uitgenodigd om af te reizen naar het KoMoreLAB.


In het KoMoreLAB staat een heuse tijdmachine!!

Onder luid zingen van het lied ‘If I could turn back time’ van Cher hebben de professoren het themaweekend ingeluid.

De tijdmachine werd aangezet … en we zijn teruggegaan in de tijd … 1980 KoMore “Muziek door de tijd”. Professor Newton heeft ons meegenomen door de muzikale historie van KoMore liederen welke wij in volle borst hebben meegezongen.

Na de opening hebben we nog een muzikale spelshow gehad waarbij de groep in 3 gedeeld werd en er muziek geraden moest worden a.d.h.v. een kort stukje intro (naam lied + zanger/band).

De volgende ochtend stonden de professoren weer klaar om ons weer mee op reis te nemen met de tijdmachine, dit keer werd het een trip down memorylane. Elke KoMoor heeft bij de entree tickets een paar memory kaarten van de thuisopdracht moeten meenemen, deze zijn onderdeel geworden van het memoryspel van het groepje waar deze KoMoor bij ingedeeld is deze ochtend.

Bijzondere gesprekken over de items op de kaartjes. Persoonlijke terugblik op momenten die gekoesterd worden, gesprekken over … wat als het nu anders gegaan was … etc.

In de middag hebben we een bijzondere wandeling gehad in de omgeving van Kasteel Heeswijk, met een … pleeborstel die door de lucht vloog. Deze borstel moest geworpen worden gedurende de hele route in 2 groepen. De groep die het minst ver had gegooid moest nogmaals lopen … kunst om de minste worpen te hebben.
En ook nog een heleboel quizvragen die onderwijl ook nog beantwoord moesten worden.
Een middag vol plezier, bijzondere gesprekken onderweg en bovenal ook een heerlijk zonnetje.

’s Avonds hebben we nog een paar potjes muziekbingo gespeeld … met uiteraard prachtige prijzen …

Daarna brak de laatste dag aan van het themaweekend, de professoren hebben de tijdmachine weer aangezwengeld en deze brengt ons terug in de tijd naar 1080…het jaar dat de 1e fundamenten gelegd zijn van het huidige Kasteel Heeswijk. Dus op naar het kasteel om daar een rondleiding te krijgen.

In 2 groepen zijn wij door het kasteel geleid met boeiende verhalen over de baronnen en baronessen van het Kasteel Heeswijk. Bijzondere verzamelingen en een prachtig kasteel.

De rondleiding hebben we afgesloten met een hapje ‘bij de Barones‘.

Jubileum concert komt er aan!!

Door Corona hebben wij ons jubileumconcert een paar jaar moeten uitstellen, maar “het” concert komt er nu toch echt aan!!

Noteer zaterdag 15 en zondag 16 oktober in de agenda!!

 

Kerstwens 2021

Niet samen zingen,
samen zijn.
Niet in een groep,
tenzij heel klein.

Tot onze spijt
in deze coronatijd,
geen kerstviering dit jaar.
Wanneer is het nu klaar?!

********

KoMore wenst iedereen een goede kerst een hopelijk tot snel!!

Even tot hier …

Wegens Corona kon in 2020 ons KoMore thema-weekend niet doorgaan … maar dit jaar mogen we eindelijk weer!!
Het thema van dit weekend is “Even tot hier…” gebaseerd op het satirische actualiteitenprogramma “Even tot hier” van de NPO.

Gekleed in witte pakken, mondkapjes en een hele grote tampon-neus-stok onthaalde de themagroep alle KoMoren.

De vrijdagavond heeft de themagroep afgetrapt met een eigen versie van het TV programma ‘Even tot hier’ met quizvragen, actualiteiten … en natuurlijk kon het simpele liedje niet ontbreken (gezongen en geschreven door Anita K.):

Even tot hier – KoMore weekend 2021

Soms denk je van “wow”- de draad ben ik kwijt.
Dan denk je “hè?” – en dan zie je de dingen allemaal effe niet meer scherp.

Daarom is het nu de hoogste tijd.
Voor een heel simpel liedje – over een best wel ingewikkeld onderwerp.

…..

KoMore-kamp in lockdown – vanuit de themagroep

Here we go

Elk jaar gaan wij met – KoMore op kamp.
20-20 lukte niet – corona – wat een ramp!

We hebben nog geprobeerd er een dagje van te maken.
Maar helaas –  hebben wij die ook toen moeten staken.

Zingen mocht niet en later toch weer binnen.
De kerk in, op afstand mocht KoMore weer wat beginnen.

Corona gaf niet op en stoomde hard door.
Daardoor hadden wij weer lange tijd geen gezelligheid, dus ook geen koor.

Toen het even mocht kwam de themagroep weer samen.
Om weer een stukje gezelligheid voor het koor te beramen.

Wat kan wel, wat kan niet, wat kan? – alles op een rijtje.
Er kan niks –  en dat duurt nog wel een tijdje.

Gelukkig kwamen er na maanden wat versoepelingen aan.
Het kamp 20-21 gaat door, daar gaan wij voor staan!

Een thema voor het kamp bedenken is ons toevertrouwd.
Zo’n kamp hebben wij zo in elkaar gedraaid en opgebouwd.

De themagroep is nu mega super extreem op stoom.
Zo’n themaweekend na 2 jaar is zeker geen natte droom!

En 1 ding is zeker wij maken dit weekend weer veel plezier.
Want luister goed … wij gaan … EVEN TOT HIER!

De zaterdagochtend haakt weer in op de Even tot hier show, we gaan bezig met de actualiteiten en nieuwsitems.

Even tot hier is geen even tot hier als er een gepersonaliseerd lied bij is (geschreven door Anita K.)…

Even tot hier … (origineel: mag ik dan bij jou)

Formule 1 — met een camping,
ja dat ging door.
Een festival — met een overnachting,
nee dat mag niet hoor.

Snap jij nog wat — van al die regels?
De Jonge die draait door!
Rutte 3 — dat is nu een zooitje,
maar zij gaan gewoon door.

REF: Waar gaat het toch heen, geen mens die het zeggen kan.
         En als wij zo door gaan, waar eindigt alles dan?
         Maar als wij nu niks doen, blijft die deur dan op een kier?
         Nu denk ik alleen nog … even tot hier!

De prijzen van huizen — die blijven stijgen,
waar gaat dat heen?
Mensen die vluchten —  voor geweld en oorlog.
Waar moeten zij toch heen?

Het stikstofgedoe —  zorgt voor protesterende boeren.
Naar het Malieveld gaan zij heen.
Rampen met regen — vuur of vulkanen.
Waar moeten al die mensen heen?


REF

<tussenspel>

REF

Als er geen einde komt — aan al deze ellende:
… Even tot hier!
Als er geen einde komt — aan deze misère:
… Even tot hier!


Alle KoMoren hebben vanuit thuis nieuwsitems / berichten meegenomen die hen raakte of aansprak. In kleine groepjes gaan we in gesprek over de meegenomen nieuwsitems … met betrekking tot onszelf en anderen.

In de middag gaan we de speurneus uithangen en gaan we een moord oplossen in kleine groepjes. Lekker in het zonnetje zijn we druk aan het puzzelen om uit te vinden wie de moordenaar is.

’s Avonds gaan we verder met de Even tot hier show … zeer actueel is natuurlijk al het Corona nieuws en daarbij de gebarentolk … IRMA!! Opdracht is om een aantal liederen in gebarentaal op te gaan voeren. Het lied ‘ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’ wordt ineens met heel andere ogen bekeken.

Zondag ochtend gaan we lekker een wandeling maken bij het mooie Kasteel Heeswijk in de tuin samen met een gids die prachtig verteld over de omgeving. Daarna hebben we het weekend afgesloten.

verbonden in liefde
Verbonden in liefde

Inleiding

JA, God wees in ons midden, om ons zijn te vieren in uw huis. Welkom allen in deze viering en fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten.

Wie had ooit kunnen bedenken dat hier samen komen, samen bidden en zingen verboden zou worden.
Niet door machtsvertoon maar voor eigen behoud, voor ieders gezondheid hebben we elkaar anderhalf jaar niet gezien.
Naast alle nare berichten van ziekte, eenzaamheid, sterfte is ons jubileumjaar ook een jaartje opgeschoven.
Ja opgeschoven, want dit feest kunnen we nog inhalen. En nu zijn wij er weer klaar voor en hebben er weer zin in.

De lezingen van vandaag zijn niet de gemakkelijkste; In het evangelie van vandaag horen we hoe Jezus, in een discussie met farizeeën, opkomt voor huwelijkstrouw. En wanneer mensen hun kinderen bij Hem brengen, omarmt Hij hen als iets kostbaars.
Wat hebben die twee verhalen met elkaar te maken? Beide gaan over Gods Liefde zoals die zichtbaar is geworden in de persoon van Jezus. Want wanneer mensen van elkaar houden, heeft dat – aldus Marcus – alles te maken met de manier waarop God van mensen houdt.
Hopelijk zijn we in ons binnenste voldoende kind om dat te begrijpen.
Maar, wat een moeilijk thema …
Is liefde uitsluitend:
Tussen man en vrouw?
Tussen ouders en kinderen?
Is dat alleen “juiste” liefde?

Doet het minder pijn:
Als je relatie op de proef wordt gesteld?
Als samenleven niet meer gaat?
Als deze niet in de kerk is bezegend?
Zelfs al had je daar graag voor gekozen?
Maar wordt dat niet gedoogd?
Ga je daar minder zorgvuldig mee om?

Jezus die ons voorbeeld is, Liefde is Zijn boodschap, Hij zocht die onder mensen, Mensen aan de zelfkant van het leven.
Die hij niet zag als die zwerver, melaatse, bedelaar, maar als mens.
Zou diezelfde Jezus dan oordelen of veroordelen, als het bij mensen om echte liefde gaat?
Onbaatzuchtige, respectvolle ware liefde?
Als het niet gaat over man en vrouw, maar man en man of vrouw en vrouw?
Geloof er niks van.
Gelukkig wappert hier buiten de regenboogvlag.

Marielle