Archieven oktober 2022

Om liefde die eeuwig duurt – Allerzielen/Allerheiligen

Gedachtenismoment

Ik mis je …
Aden houdt op,
warmte wordt kilte,
diepe kilte als de dood en lachen wordt stilte,
echo van vragen dat geen antwoord vindt.
Maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.

Jouw naam heeft klak en toon gezet
van hoe de jouwen verder gaan.
In gemis, maar ook in vertrouwen
dat leven Léven wordt
als er maar genoten wordt,
gevochten en geknokt,
geliefd en gelachen.
Zo wordt jouw naam een witte roos in ons hart,
bloeiend voor altijd,
geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend,
want jij bent er niet als wij jou roepen;
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen raken meer.
In stilte zul jij bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering,
levend, tegen alle weerwil in.
Nee, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust maar zacht.

Allerzielen en Allerheiligen zijn de voorkant en achterkant van hetzelfde verhaal, het verhaal van dood en leven.
Allerzielen is wat wij weten: de bekenden die van ons heen zijn gegaan, de lege plek leeg gelaten, het afscheid en het sterven.
Allerheiligen is wat we hópen: God die de mensen naar zich toetrekt die in zijn sporen zijn gegaan, de mens bij God, de hemel en het heil.
We vieren het in omgekeerde volgorde: eerst Allerzielen en dan Allerheiligen. Omdat wij mensen van vertrouwen zijn. Samen werken we aan Gods wereld, wij bouwen vanuit het heden aan onze aarde, hier en nu, met hoop voor later.

Allerzielen en Allerheiligen hebben allbei met ons leven te maken. Allerzielen zegt ons dat de tijd beperkt is. Het feest van Allerheiligen is het perspectief. Wij zijn kinderen van God: God heeft ons lief, nu en later.

Maar wie zijn dan heilig?
Zij die voorbeelden van menslievendheid waren. Zij hebben Gods liefde beleefd en doorgegeven, zoals Jezus ook ons meegeeft in de Bergrede:
Zalig de armen die op God hopen, hun bezit is het hemelse koninkrijk.
Zalig zij die verdriet hebben, God zal hen troosten.
Zalig zij die eenvoudig zijn, zij zullen het land bezitten.
Zalig zij die zuiver van hart zijn, zij zullen God zien.
Zalig zij die men uitscheldt, vervolgt, en belastert omdat u mijn volgelingen zijt: juich van blijdschap, want een grote beloning staat u te wachten in de hemel.
Van deze mensen kan gezegd worden dat zij niet meer leefden in God, maar God leefde in hén.
Een blad valt, maar het valt in Gods handpalm. Het ligt vol parels van de dauw van een nieuwe morgen, de morgen van het verheerlijkt zijn van liefde. De dood en de dageraad.

Jubileumconcert 40 jaar KoMore

Wat hebben wij genoten van ons door Corona uitgestelde jubileumconcerten op zaterdag 15 en zondag 16 oktober … 40 jaar KoMore!

KoMore heeft in die 40+ jaren ontzettend veel soorten muziek gezongen, van liturgisch tot hedendaagse pop en ook nog muziek in verschillende talen.

Tijdens ons concert hebben wij een diversiteit die ons als KoMore kenmerkt proberen neer te zetten, met vriendschap als rode draad in de muziek.

The way old friends do, Hinematov, I heard the voice, Bridge over troubled water, Have you ever seen the rain, Hoeveel ik van je hou, Duizend dagen, I believe, Another day in paradise, Anthem, Tibie Paiom, Soldiers of Peace, Only time, Geef mij je angst, Santo, Ave Maria, Old and wise, Je staat niet alleen, Kyoudai, Zonder jou.

Al onze lieve familie, vrienden, oud koorgenoten, kennissen, fans, geïnteresseerden … bedankt dat jullie samen met ons dit jubileum hebben willen vieren!

Heeft u het concert gemist? Noteer dan alvast zaterdag 10 december in uw agenda. Wij sluiten ons jubileum feestjaar af met een speciale jubileum slotviering op een voor ons bijzondere datum, de datum dat KoMore (toen JoKoBeu geheten) opgericht is door André Raaymakers.

Voorpagina ‘de Maas & Waler’

Wij staan op de voorpagina van “de Maas & Waler”: KLIK HIER

Ons concert is zaterdag 15 oktober om 19:30 en zondag 16 oktober om 14:00 uur.

GRATIS ENTREE!!

If I could turn back time

If I could turn back time If I could find a way

In de kasteeltuin van Kasteel Heeswijk zijn Professor Einstein, Galilea, Dijkgraaf en Newton neergestreken met hun KoMoreLAB. Zij hebben een selecte groep KoMoren uitgenodigd om af te reizen naar het KoMoreLAB.


In het KoMoreLAB staat een heuse tijdmachine!!

Onder luid zingen van het lied ‘If I could turn back time’ van Cher hebben de professoren het themaweekend ingeluid.

De tijdmachine werd aangezet … en we zijn teruggegaan in de tijd … 1980 KoMore “Muziek door de tijd”. Professor Newton heeft ons meegenomen door de muzikale historie van KoMore liederen welke wij in volle borst hebben meegezongen.

Na de opening hebben we nog een muzikale spelshow gehad waarbij de groep in 3 gedeeld werd en er muziek geraden moest worden a.d.h.v. een kort stukje intro (naam lied + zanger/band).

De volgende ochtend stonden de professoren weer klaar om ons weer mee op reis te nemen met de tijdmachine, dit keer werd het een trip down memorylane. Elke KoMoor heeft bij de entree tickets een paar memory kaarten van de thuisopdracht moeten meenemen, deze zijn onderdeel geworden van het memoryspel van het groepje waar deze KoMoor bij ingedeeld is deze ochtend.

Bijzondere gesprekken over de items op de kaartjes. Persoonlijke terugblik op momenten die gekoesterd worden, gesprekken over … wat als het nu anders gegaan was … etc.

In de middag hebben we een bijzondere wandeling gehad in de omgeving van Kasteel Heeswijk, met een … pleeborstel die door de lucht vloog. Deze borstel moest geworpen worden gedurende de hele route in 2 groepen. De groep die het minst ver had gegooid moest nogmaals lopen … kunst om de minste worpen te hebben.
En ook nog een heleboel quizvragen die onderwijl ook nog beantwoord moesten worden.
Een middag vol plezier, bijzondere gesprekken onderweg en bovenal ook een heerlijk zonnetje.

’s Avonds hebben we nog een paar potjes muziekbingo gespeeld … met uiteraard prachtige prijzen …

Daarna brak de laatste dag aan van het themaweekend, de professoren hebben de tijdmachine weer aangezwengeld en deze brengt ons terug in de tijd naar 1080…het jaar dat de 1e fundamenten gelegd zijn van het huidige Kasteel Heeswijk. Dus op naar het kasteel om daar een rondleiding te krijgen.

In 2 groepen zijn wij door het kasteel geleid met boeiende verhalen over de baronnen en baronessen van het Kasteel Heeswijk. Bijzondere verzamelingen en een prachtig kasteel.

De rondleiding hebben we afgesloten met een hapje ‘bij de Barones‘.