All posts by KoMore

Jubilarissen

Een mooie en gezellige afsluiting van een gek jaar met amper repetities en geen optredens, op naar volgend seizoen waar we alsnog stil gaan staan bij ons 40-jarig jubileum!! Wij hebben het seizoen afgesloten en de jubilarissen even in het zonnetje gezet:

Hans 10 jaar dirigent en KoMoor
Anita, Anita en Gerrie 25 jaar KoMoor
Marjon en Marcel (helaas verhinderd) 20 jaar KoMoor
Aly 1 jaar KoMoor

Kerstwens

Nu doet het nog even pijn,
maar morgen zal het beter zijn.
Dan loopt iedereen weer hand in hand.

Wij wensen iedereen een vredige kerst in goede gezondheid.

KoMore 40 jaar
KoMore bestaat 40 jaar!

40 jaar geleden begonnen als JoKoBeu, het jongerenkoor in Beuningen. In 2000 omgedoopt tot KoMore het koor met een beetje “more”.

40 jaar zingen, kerk, thema, tierelyrisch, liturgie, activiteiten, concerten, eigen, diepgang, creatief, vriendschap, uniek, samen, gezellig, verbondenheid, beetje meer, inspirerend, koor, muziek maken, ’n lach en ’n traan, jubileum, …

Helaas moeten wij ons jubileumjaar in stilte starten wat zingen betreft. Maar wij gaan zodra het weer kan en mag zeker ons 40 jarig jubileum vieren op z’n KoMore’s!

En wat ook nog eens heel bijzonder is, wij hebben 3 jubilarissen die de volle 40 jaar KoMore hebben meegemaakt!! Franci, Dinie en Annemarie van harte!!
Wij hebben hier ‘corona-proof’ bij stil gestaan door allemaal een kaart te sturen naar de jubilarissen. Ook hebben zij een gouden medaille in ontvangst mogen nemen en een bloemstuk ontvangen.

1e repetitie sinds Corona

Vanavond voor het eerst sinds Corona weer samen gezongen in een open schuur bij één van de KoMore-leden.
Op gepaste afstand volgens de Covid19 regels lekker met zijn allen muziek gemaakt en gezongen.

1e bijeenkomst sinds Corona

Vanavond zijn we voor het eerst sinds corona tijd weer bij elkaar gekomen, op 1,5 meter afstand van elkaar … vanwege de regen in een open schuur…

We hebben stilgestaan bij onze jubilarissen Maaike (15 jaar KoMoor) en Wil (25 jaar KoMoor) en hebben zowaar een lied voor ze gezongen op gepaste afstand.

Wat was het fijn om weer met elkaar bij te kletsen. Vanaf komende week gaan we weer het zingen oppakken in de buitenlucht …

Voor alle vaders

Het is nog onduidelijk wanneer Komore weer in de kerk zal zingen. Wel willen de leden van Komore op deze vaderdag de vaders in hun leven vieren met een video-collage, en iedereen daarbij een fijne vaderdag toewensen.

Bloemengroet voor alle moeders

Komore zou vanavond zingen, in de Corneliuskerk in Beuningen, en daarbij al die lieve zorgzame moeders in het zonnetje willen zetten.
Helaas kan dat niet doorgaan, maar in plaats daarvan willen de leden van Komore alle moeders een bloemengroet brengen.
Verder wij willen U allen sterkte wensen, gezondheid en troost.

Zalig Pasen

In al onze kwetsbaarheid mogen we positief de toekomst tegemoet zien. Pas goed op jullie zelf en een zalig Pasen.

KoMore

Mens, waar ben je?

Hongerdoek

De hongerdoek is ontstaan in de middeleeuwen. Men hing het doek voor het altaar zodat dit aan het oog onttrokken werd. Het was een vorm van versobering van het kerkinterieur in de vastentijd.

Geleidelijk aan is men dit doek gaan beschilderen met voorstellingen van bijbelse passages en het lijden van Jezus Christus. Het zette de gelovigen aan tot meditatie.

Dit hongerdoek: Aarde uit Getsemane die als een landtong opduikt uit het heldere blauw, draagt de gouden ring. In dit teken van God en zijn Liefde is het gemeenschappelijk huis geborgen. Ook het huis is gevormd uit aarde. Het huis is niet af, symbool voor een wereld waar onrechtvaardigheid en gebrek aan solidariteit heersen. De cirkel is een klein stukje naar links verschoven, de wereld is niet meer in balans. Hoe kunnen we een nieuw evenwicht vinden? Twaalf stenen, als struikelstenen uit de aarde. Vragen om antwoorden.

De hongerdoek van 2020 is gemaakt door de Duitse kunstenaar Uwe Appold.
De titel van dit hongerdoek is: Mens, waar ben je?

Hij omschrijft het als: “De vraag van God, “Mens, waar ben je?” (Gen. 3,9) daagt me uit na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een herijking. De vraag “Mens, waar ben je?” doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen? Wat is onze gezamelijke toekomst?.

 

Eerste lezing

Hemelsblauw, symbool voor zee, water, voor leven. Ook het blauw van Maria, als symbool voor het leven doorgeven.

Aarde, zand uit Gethsemané dat het lijden heeft ervaren. Vorm van een werelddeel, symbool voor onze aarde. De aarde die onze houvast is, waarvan wij afhankelijk zijn, voor wonen, voedsel, leven, maar die door de mens lijst aan ons leven.

Een gouden ring, symbool van geloof, met daarin een huis met een open deur. Niet gesloten, niet af, er kan licht door naar binnen, er kunnen mensen naar binnen.

Een mens die zoekt aan de rand. Waar zijn de anderen?

Een mens met een vraag: Waar sta jij in zorg voor leven, voor moeders en kinderen, dichtbij en ver weg? Waar sta jij in zorg voor de aarde, voor milieu, schone lucht en eerlijke verdeling? Waar sta jij in geloof, werken aan Gods boodschap van Vrede op aarde voor alle mensen? Waar sta jij in onze kerk? Onze parochie, die zo graag die open deur wil bieden? Open voor iedereen?

Mens … waar ben je?

Bartensvol licht – Kerstmis 2019

Kerstmis 2019

De kaarsen branden en wij gaan zoeken, zonder woorden, naar de zin van morgen, van elke dag van ons leven.
Kerstmis, een feest vol tederheid in een harde wereld waar terrorisme verderf zaait en mensen bang zijn, waar groepen massaal op de vlucht slaan naar een betere toekomst.
Een harde wereld, waar ziekte en pijn ons moedeloos kunnen maken waar we door persoonlijk leed, echtscheiding en ruzies elkaar verliezen waar barsten ontstaan in het leven van alle dag.
Een harde wereld, waar door wij door individualisme van elkaar vervreemden, waar eenzaamheid ons kan verlammen, waar wij beschadigd kunnen raken en gebroken worden.
Kerstmis, het feest van de geboorte van een Redder, samen op zoek, op zoek naar de stilte van de nacht. Waar opnieuw de vrede wordt geboren, in stilte…

Kerstmis

In stilte is het Kind van vrede geboren.
Door het Kind weerklinken woorden van aanmoediging en meevoelen, op elk moment van ons leven.
“Ik wil jou licht ontsteken, Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven. Ik verlang dat ook jij licht zult worden in deze tijd.”
“Vraag niet hoelang, voor wie of waarvoor … maar laat het licht in je leven branden, dan kan Ik door jou wat warmte in deze wereld brengen.”

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.
De hemel breekt open, een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is.
De komst van Gods Zoon zal een breekpunt zijn, een nieuwe tijd breekt aan.

Barstensvol licht

Niet het gladgestreken leven is mooi; juist dat leven dat barsten heeft opgelopen, daar kan het licht doorheen komen.
Overal zit wel een barst in, vaak een barst of breuk die niet te lijmen valt.
Maar juist door barsten straalt het licht door.
Het Kerstfeest breekt aan en breekt door.
De wereld op een doodlopend spoor, barst aan alle kanten.
Dit Kind breekt daar doorheen.
Klein, kwetsbaar, volkomen weerloos, afhankelijk van anderen, een kind dat liefde en zorg nodig heeft.
Als een straal van licht schijnt Hij door de barsten en breuken in ons bestaan.
Met al onze barsten en breuken mogen wij staan in Zijn licht en zichtbaar worden.

Kijk een kind

De herders hielden de wacht …
Opeens was er een licht. Een vreemd, helder licht. Een hemels licht.
Een engel verscheen en kondigde de geboorte van de Verlosser aan.
De herders zijn als eerste gegaan. Ze hebben gekeken. Ze hebben zicht verwonderd.
Wat zagen ze?
Een kindje, een baby waar niets bijzonders aan te zien was.
Niet de uitstraling van een sterke redder. Niets wat kon wijzen op grote daden.
Alleen maar kind. Alleen maar mens.
Toch geloofden zij: dit is de redder.
Dit is de Messias van God.
De God die gekomen is om mensen te redden.
Zo kwam God in deze wereld.
Een kind is ons geboren, het teken, het bewijs van de vrede die komt.

We lezen bij de profeet Jesaja 9.5

“Want een Kind wordt geboren, een Zoon wordt ons geschonken. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem Wonder van beleid, Goddelijke held, Vader voor eeuwig, Vredevorst.”

Andere namen geef ik Uw zoon: Eerste van de mensen, troost in verdriet, hoop in verslagenheid, licht in de duisternis, gids voor de verlorenen, tranen voor de verharden, vrede voor de volken, recht voor de armen, kind voor de sterken, vertedering voor de machtigen, glimlach voor de angstigen, genezing voor de zieken, bezoek voor de eenzamen, ruimte voor de benepenen, droom van een mens, bron van mededogen, trouwe vriend, beminde, kwetsbaar kind, God met ons, Emmanuël.

Na de communie

Er is een barst in alles, dat is hoe het licht naar binnenkomt.
Juist door de barsten in het leven, kan het licht naar binnen.
Niet als we ons een harnas aanmeten, als we ons beter voordoen dan we zijn, als we hoogmoedig blijven.
Dan kan het licht niet naar binnen: Zijn licht, het licht van het kwetsbare Kerstkind.
Het Kind dat zich immers ook helemaal niets verbeeldt, maar juist de nederigste plaats opzoekt, weerloos wordt als een pasgeborene.
Juist door eerlijk te zijn over die barsten, over onze gebrokenheid, over onze littekens, kan het licht naar binnen.
Dat maakt ons zoveel echter, zo nabijer ook voor anderen.
Kwetsbaarheid is de weg naar verbinding.
En verbinding is de basis van ons bestaan.
Het geeft ons leven betekenis en zin.
Het zet ons in beweging als we het lef hebben om kwetsbaar te zijn.
Door alle barsten licht uitstralend naar de ander: Zalig kerstfeest.