Archives juni 2020

1e bijeenkomst sinds Corona

Vanavond zijn we voor het eerst sinds corona tijd weer bij elkaar gekomen, op 1,5 meter afstand van elkaar … vanwege de regen in een open schuur…

We hebben stilgestaan bij onze jubilarissen Maaike (15 jaar KoMoor) en Wil (25 jaar KoMoor) en hebben zowaar een lied voor ze gezongen op gepaste afstand.

Wat was het fijn om weer met elkaar bij te kletsen. Vanaf komende week gaan we weer het zingen oppakken in de buitenlucht …

Voor alle vaders

Het is nog onduidelijk wanneer Komore weer in de kerk zal zingen. Wel willen de leden van Komore op deze vaderdag de vaders in hun leven vieren met een video-collage, en iedereen daarbij een fijne vaderdag toewensen.