WoCo – De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd. Wie droomt daar nooit eens van.

WoCo – De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd. Wie droomt daar nooit eens van.

De wereld omgekeerd

Eerste lezing Uit de profeet Amos 8, 4-7

Amos is een schapenfokker en vijgenteler
die leeft in de achste eeuw voor Christus.
De mateloze luxe in de paleizen
en het grote sociale onrecht roepen verzet in hem op.
Zozeer dat hij zijn werk verlaat.
Hij ontpopt zich tot een echte donderpredikant
die de misbruiken van de rijken onverbloemd aanklaagt.

Luister goed, jullie machtigen,
jullie berokkenen de arme mensen die zich niet kunnen verdedigen, heel veel kwaad.
Luister naar wat ik jullie voortdurend hoor zeggen.
Wanneer is het feest van de nieuwe maan gedaan,
zodat we weer zaken kunnen doen en geld verdienen?

Het kan niet snel genoeg gaan.
Wanneer is de sabbat eindelijk voorbij, dan kunnen we weer graan verkopen?
En wat nog erger is.
Jullie vragen veel te hoge prijzen,
jullie gebruiken valse gewichten en knoeien met de weegschaal.
Ik heb jullie schaamteloos horen zeggen: we verkopen kaf als graan.
Het ergste van al is hoe jullie arme mensen als slaven laten werken voor een hongerloon, zelfs voor een paar sandalen.
Alles om meer winst te maken.
Maar luister goed wat God, de Heer, daarover zegt.
Nooit, nooit zal Ik een van jullie misdaden vergeten.

Hendrik Van Moorter – Catechesehuis

De aarde goed beheerd

Evangelie (Lc., 16. 1-13)

Uit het heilige evangelie van onze heer Jezuis Christus volgens Lucas.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
“Een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
Hij riep hem bij zich en zei: ‘Wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven.’
De rentmeester zei bij zichzelf:
‘Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me, na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.’
Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij: ‘Hoeveel ben je mijn heer schuldig?’
Die antwoordde: ‘Honderd vaatjes olijfolie.’
Hij zei: ‘Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.’
De volgende vroeg hij: ‘En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?’
Die antwoordde: ‘Honderd zakken tarwe.’
De rentmeester zei tegen hem: ‘Hier is je contract, maak er tachtig van.’
De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht.
Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel; als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot, en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.”

 

“om over na te denken”

De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd.
Wie droomt daar nooit eens van?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *